NIK:
NIP: 196312141985032003
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan:
Jurusan:
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Al-qurĂ¡n Hadist
Alamat :