SEKILAS INFO
: - Selasa, 04-08-2020
  • 1 tahun yang lalu / Website MTSN29 Sedang dalam tahap pengerjaan
  • 1 tahun yang lalu / Website MTSN29 Sedang dalam tahap pengerjaan!!!
Siti Fatiyah, S. Pd
NIK :

Siti Fatiyah, S. Pd

Status Pegawai :
Status GTK : Guru Matematika

Nurafiah Umiyati, S.Pd
NIK : -

Nurafiah Umiyati, S.Pd

Status Pegawai : PNS
Status GTK : Guru Matematika

Sri Indriyawati, S. Pd
NIK :

Sri Indriyawati, S. Pd

Status Pegawai : PNS
Status GTK : Guru Bimbingan Konseling

NIK :

Hj. Nurhayati, S. Ag

Status Pegawai : PNS
Status GTK : Guru Al-qurán Hadist

NIK :

Jasrul Auton HS, M.Pd

Status Pegawai : PNS
Status GTK : Guru Bahasa Indonesia

NIK : -

Ahmad Nawawi, S. Ag

Status Pegawai : PNS
Status GTK : Guru Fiqih

NIK : -

Frans Mustafa, S. Pd

Status Pegawai : PNS
Status GTK : Guru Bahasa Arab

NIK : -

Drs. Imannudin

Status Pegawai : PNS
Status GTK : Guru IPA Terpadu